Kolmårdsbiken - Startsida

Inbjudan

Inbjudan 23 april 2016


Tävlingscentrum

Är beläget vid Sörsjöns friluftsområde. Vägvisning från riksväg 55/56 mellan Norrköping och Katrineholm.
Se vägbeskrivning.

Tävlingsregler

Deltagare i tävlingsklass ska ha tävlingslicens (årslicens) samt vara medlem i förening anknuten till SCF. I motionsklasserna upprättas inte resultatlistan utifrån prestation, utan namn och tid redovisas i bokstavsordning.

Anmälan

Anmälningsavgift, plus ev. engångslicens (ungdomsklasserna) ska vara inbetald senast tisdagen den 12 april på Plusgiro: 216294-9, Kolmården MTB. Glöm ej namn, adress, födelsenummer, e-postadress, klass, ev. klubb och ev. licensnummer. Om ej licensnummer anges tas en avgift på 200 kr för engångslicens. OBS! Gäller endast ungdomsklasserna ej motionsklasserna.
I och med anmälan har Du godkänt att ditt namn publiceras på Internet.
Anmäl dig online.

Tävlingsklasser

Tävling Senior 55 km Herr, 17-29 år
Tävling senior 55 km Dam, 17-29 år

Tävling H30 55 km Herr, 30-39 år
Tävling D30 55 km Dam, 30-39 år

Tävling H40 55 km Herr, 40-49 år
Tävling D40 55 km Dam, 40-49 år

Tävling H50 55 km Herr, 50- år
Tävling D50 55 km Dam, 50- år
2013-02-23 20:26:47

Juniorklasser

Tävling 55 km Herrjuniorer, 17-18 år
Tävling 55 km Damjuniorer, 17-18 år

Motionsklasser

Motion 55 km, för alla från 17 år
Motion 35 km, för alla från 15 år
Motion 25 km, för alla från 13 år
Motion 10 km, för alla från 10 år

Ungdomsklasser

P15-16 35 km, pojkar 15-16 år
F15-16 25 km, flickor 15-16 år
P13-14 25 km, pojkar 13-14 år
F13-14 25 km, flickor 13-14 år
P10-12 10 km, pojkar 10-12 år
F10-12 10 km, flickor 10-12 år

Nybörjarklass

Nyb P/F 6-9 2 km, 6-9 år

Startavgift

Tävling Herr, Dam: 450 kr
Motion 55 km: 400 kr
Motion 35 km: 300 kr
Motion 25 km: 250 kr
Motion 10 km: 70 kr
Ungdom: 70 kr, plus eventuell engångslicens, 200 kr
Nybörjare: 30 kr

Efteranmälan

13-20 april på hemsidan
Tillkommande efteranmälningsavgift:
- Motions- och tävlingsklass 100 kr
- Ungdomsklass 0 kr
- Nybörjarklass 0 kr

Kl. 08:00-10:00 tävlingsdagen
Tillkommande efteranmälningsavgift:
- Tävlingsklass 150 kr
- Motionsklass 150 kr
- Ungdomsklass 70 kr
- Nybörjarklass 0 kr

PM

Du kommer att få PM hemskickat med e-post den 22 april. Samma dag lägger vi även ut PM på vår hemsida: www.kolmardsbiken.se

Nummerlappar

Nummerlappar och nummerskyltar hämtas
vid tävlingskansliet, Sörsjön tävlingsdagen kl. 08:00-10:00

Tävlingslicens

Deltagare i ungdomsklass kan köpa engångslicens för 200 kr.

Starttid

kl. 10:00 Klasser på 10 km
kl. 10:10 Nybörjarklass

kl. 11:00 Tävlings- och ungdomsklasser på 25 km, 35 km och 55 km.
kl. 11:01 Motionsklasser på 25 km, 35 km, 55 km.

Banan

Terrängen är typisk Kolmårdsterräng, småkuperad, vacker och ganska tuff. Banorna bjuder på fin variation med en stor andel på slingrande skogsstigar. Biltrafik kan förekomma på grusvägarna, håll till höger!!

55 km
Börjar med 2 km asfalt.
Består av tre loopar, fördelningen är 26 km stigar/löparspår och 27 km grus/skogsvägar. Sista loopen är något mera kuperad än de två första och går igenom Rödgölens naturreservat.

35 km
Börjar med 2 km asfalt.
Består av de två första looparna och innefattar 14 km stigar/löparspår och 19 km grus/skogsvägar.

25 km
Börjar med 2 km asfalt.
Består av första loopen och innefattar 10 km stigar/löparspår och 13 km grus/skogsvägar.

10 km
Först 1 km stig följt av 3 km grusväg för att avslutas med 6 km stigar/löparspår.


Vätskekontroll

Vätskekontroll finns vid varvningen och mål. Där serveras sportdryck, vatten, bullar och bananer.

Sjukvård

Sjukvårdshjälp finns vid start, varvning och mål.

Tävlingsregler

Svenska Cykelförbundets regler samt gällande trafikregler tillämpas under tävlingen.

Priser

Kolmårdsbikens medalj delas ut till alla deltagare vid målgång.
Prispengar i tävlingsklass Herr och Dam,
1:a 3000 kr, 2:a 2000 kr och 3:e 1000 kr.
I Dam- och Herrjuniorklass 1000 kr till segraren.
Hederspriser till de främsta i ungdomsklasserna.
Nyttopriser lottas ut bland övriga deltagare.

Hamburgare

Finns att köpa till självkostnadspris på Tävlingscentrum

Servering

Finns i stuga på TC

Omklädning

Herrar: Sörsjöns Friluftsgård
Ungdomar och damer: Duvhult omklädningsrum i direkt anslutning till TC.

Logi

Sörsjöns Camping tel. 011-612 50
Specialpris för kolmårdsbikendeltagare helgen
24-26 april 500 kr/4-bäddstuga/natt.

Återbetalning

Vid förhinder att delta finns ingen återbetalningsskyldighet från arrangören. Teckna helårsförsäkring hos Folksam. Ring Folksam Idrottsenheten tel: 08-772 87 40 för ytterligare information. Startklar!

Inställt arrangemang

Om Kolmårdsbiken pga. extraordinära omständigheter tvingas ställa in, förbehåller sig arrangören rätten att behålla 50 % av anmälningsavgiften.

Namnbyte

Anmäld cyklist som vill överlåta sin plats till anna cyklist anmäler detta via telefon: 011-39 15 68 eller vid Efteramnälan. Bägge cyklisternas födelsenummer måste anges vid överlåtelse. Avgift vid namnbyte 150 kr.

Upplysningar

Tävlingsledare Mattias Tunesson
0706-6223718
Bitr. Tävlingsledare Henrik Vuorinen
Tel 0733-212 420

Banchef Niclas Andersson
Tel 073-907 8958
E-post info@kolmardsbiken.se

Inbjudan godkänd av chefskommisarie Claes Andersson